Retornar la justícia

Compromís de Roger Mira

Tolerància zero
amb la corrupció

Roger Mira

6 idees bàsiques

Tolerància zero amb la corrupció per a tornar la dignitat a la democràcia.

Les trames corruptes tindran la catalogació penal de “crim organitzat”.

Inhabilitació per a càrrecs públics als condemnats per corrupció i incapacitació permanent per a poder tornar a presentar-se a les eleccions.

El corrupte haurà de retornar els diners que ha furtat als ciutadans.

Els delictes per corrupció no prescriuran.

Llei de transparència total perquè el ciutadà tinga el dret d'accés a tota la informació pública.

La corrupció: un atac a la solidaritat

Els delictes de corrupció són especialment greus perquè afecten no només a l'economia pública, sinó a la confiança dels ciutadans amb la democràcia.

La corrupció des del govern viola la dignitat i la solidaritat que han de guiar els poders públics.

Un govern esguitat de casos de corrupció trenca el principal pacte amb la ciutadania per a l'exercici del poder.

El robatori a la hisenda pública és un robatori a tota la ciutadania. El corrupte ha entrat en la nostra casa comuna per a furtar-nos a tots.

Tolerància zero amb la corrupció

Les trames corruptes tindran la catalogació penal de “crim organitzat”, ja que actuen com una associació conjunta i coordinada amb finalitat delictives

Pel greu atemptat que suposa contra la solidaritat, els condemnats per corrupció no només estaran inhabilitats per a càrrecs públics, sinó que també tindran una incapacitació permanent per a poder tornar a presentar-se a les eleccions.

Reformar la immunitat parlamentària perquè no siga un blindatge contra l'acció de la justícia.

Pacte Anticorrupció limitant les assignacions econòmiques i els privilegis dels càrrecs públics.

Codi ètic d'obligat compliment per al càrrec públic

El codi ètic per a exercir un càrrec públic serà d’obligat compliment. Recollirà els valors que han d'informar l'ètica en l'activitat pública (interés general, equitat, legalitat, austeritat, transparència, participació, servei a les ciutadanes i ciutadans, etc.). El càrrec públic haurà de signar aquest compromís de respectar aquests valors en l'exercici quotidià de la seua activitat.

Corrupció i balafiament de diner públic

L'aeroport de Castelló va ser una aposta personal de Fabra en contra de tot trellat, per a unflar la bombolla de l'ampliació de Marina d'Or i Mundo Ilusión, projectes que se n'han anat en orris. Ara ens queda un aeroport sense avions.

Eixides en directe

(LECN) Castellon De La Plana

No flights were found departing from Castellon De La Plana at the specified time period.

Rodrigo Rato (ex-ministre d'economia del PP) i José Luis Olivas (ex-president de la Generalitat del PP) cobren al voltant de 10 milions d'euros a l'any com a consellers de Bankia, entitat rescatada amb fons públics.

L'aeroport de Ciudad Real (75.000 habitants), promogut pel PSOE, es va construir amb la pista d'aterratge més llarga d'Europa que permitia l'aterratge de l'avió comercial més gran del món. Els diners varen eixir de Caja Castilla-La Mancha, una altra entitat rescatada amb fons públics. Acaba de tancar per falta de passatgers i ara es convertirà en un aeròdrom privat pagat amb els nostres impostos.

L'AVE Albacete-Cuenca promogut pel PSOE es va construir en base a un informe de viabilitat que preveia més de 1.000 passatgers al dia. La realitat és que la línia s'ha hagut de tancar perquè no en portava ni 5.

La corrupció va estretament lligada al balafiament de recursos públics. Hem vist aquests anys actuacions que han suposat una dilapidació de recursos públics que han instaurat un règim de cleptocràcia.

Hi ha hagut una connivència entre determinats poders públics i econòmics per a portar avant amb diners de tots projectes destarifats que només responien al caprici o electoralisme d'uns polítics immorals.

Així mateix, hem vist com s'han saquejat les caixes valencianes (la CAM i Bancaixa) per a fer negoci amb l'especulació de la rajola i hem vist com els responsables no només no havien de pagar per això, sinó que rebien compensacions milionàries.

Inhabilitació per a exercir càrrec públic per als irresponsables que han ordenat i executat aquests projectes en el moment que es demostre que hi ha hagut premeditació.

Transparència: el millor antídot contra la corrupció

Un dels pilars dels sistemes democràtics són els sistemes de control mutu entre els poders de l’Estat, que tracten de salvaguardar la democràcia.

Per a un correcte i democràtic funcionament de l’Estat és necessari que qualsevol ciutadana o ciutadà que desitge auditar la funció pública puga accedir sense restriccions a tota la informació que es troba en poder de les administracions. És un dret bàsic per a lluitar contra la corrupció i contra la incompetència de les autoritats, i ja està reconegut constitucionalment en 34 països (a Suècia des de 1776)

Fins ara a Espanya predomina la cultura del secretisme i l’apagada informativa

Totes les persones tenen dret a accedir i consultar els arxius i registres administratius de les administracions, entitats públiques o que realitzen funcions públiques, fundacions i organismes finançats amb fons públics

Les entitats públiques o que realitzen funcions públiques hauran de posar a disposició del públic la informació bàsica i essencial en el seu poder tan prompte com els siga possible i sense que siga necessari sol·licitar-la.

La llei regularà els procediments de sol·licitud d’informació, que haurà de ser senzill, ràpid i gratuït, i de recurs de les denegacions d’accés, que en tot cas hauran d’estar degudament motivats.

Retornar la justícia

Els condemnats per corrupció hauran de retornar els diners que hagen furtat a la ciutadania.

Establirem la responsabilitat personal en casos de malversació de fons públic. El polític que haja ordenat un projecte que ha suposat una ruïna sense compensació per a les arques públiques haurà de retre comptes davant de la justícia.

Igualment, els responsables de vetlar pel correcte funcionament del sistema bancari hauran de respondre per la deixadesa en les funcions o per la connivència amb la cleptocràcia.

Els ciutadans podran denunciar i portar als tribunals les accions de l'administració pública en les quals hi haja sospites fonamentades de balafiament.

L'ocultació de dades serà sancionada penalment.