Viure en pau

Compromís amb la diversitat

Drets, tolerància i lliures opcions personals

6 idees bàsiques

Impulsarem els valors del pacifisme i la democràcia.

Reduirem la despesa militar per a destinar-la a polítiques socials.

Volem viure en harmonia amb el planeta i el territori.

Defensarem els drets personals i les llibertats individuals, la igualtat home-dona.

El laïcisme com a valor de convivència.

Viure en pau i llibertat les diferents opcions sexuals.

Pacifisme: viure en pau amb els diferents pobles del món

Volem superar la política bel·licista del passat d'entendre les relacions internacionals per a canviar-la per una altra de cooperació.

Hem d'ajudar els pobles que lluiten per la democràcia mitjançant pressions diplomàtiques contra les dictadures.

El pressupost militar està exagerat. Cal reduir-lo i aprofitar-lo per a polítiques socials. I molt més encara en aquests temps difícils i de crisi. Si hem de triar entre una escola o un tanc, ho tenim ben clar.

Viure en pau i en llibertat les diferents opcions sexuals

Viure en pau amb el medi ambient

El nostre territori és un valor a preservar i que tenim l'obligació de llegar a les noves generacions.

Hem viscut molts anys d'especulació i depredació del territori que ens ha portat a la crisi que patim actualment. Tallarem d'arrel aquestes pràctiques i retornarem la dignitat als nostres paratges.

Establirem un calendari perquè totes les centrals nuclears estiguen tancades abans d'arribar al final de la seua vida útil i canviarem el model energètic orientat a les fonts renovables i de futur.

Apostarem per una agricultura valenciana amb futur, de qualitat i ecològica.

Aconseguir la plena igualtat home-dona

La perspectiva per a aconseguir la igualtat d'oportunitats i les polítiques d'igualtat seran transversals en tota la nostra actuació política.

Impulsarem mesures legislatives per a continuar avançant en la igualtat entre home i dona i lluitarem contra la discriminació sexual.

Per a una ocupació femenina de qualitat s’equipararan els sous i condicions contractuals a les empreses, eliminant i compensant la posició desigual de les dones al mercat laboral en termes quantitatius i qualitatius.

Lluitarem amb fermesa contra la violència masclista i l'assetjament sexual tot endurint la legislació quan siga oportú.

Fomentar la cultura com a valor de tolerància

Els valencians i les valencianes tenim una cultura i una llengua pròpies que és la nostra manera de veure i relacionar-los amb el món.

Fomentarem el valencià i farem que siga llengua co-oficial de l'estat.

Hem de protegir el nostre patrimoni cultural.

Vetlarem per la protecció de la diversitat cultural de la societat valenciana, espanyola, europea i al món.

Impulsarem el reconeixement i l'oficialitat, així com els drets que se'n deriven, de les diferents llengües de signes de l'estat espanyol.

Estat laic com a garantia de drets iguals per a tots

Separació efectiva entre Església-Estat mitjançant la derogació del Concordat de 1953 i l'eliminació dels acords de 1979 amb el Vaticà.

Fi del finançament de l’Església a costa dels pressupostos generals de l’Estat i fi dels beneficis fiscals especials de què gaudeix. L'Església haurà d'autofinançar-se.

Laïcitat del sistema educatiu públic. Retirada del finançament als centres privats concertats amb ideari doctrinal i que no respecten els models comuns de convivència. L'assignatura de religió quedarà fora de l'horari escolar podent-se impartir amb els propis recursos.

Eliminació dels símbols religiosos en actes, organismes i dependències estatals.

Llei de Llibertat Religiosa i de Consciència que aborde el reconeixement de la pluralitat social, confessional, agnòstica o atea, en igualtat de condicions, des del reconeixement i la garantia de llibertat personal i individual.