Exercir la democràcia

Referèndum Baldoví

Proposta de
Reforma Electoral

6 idees bàsiques

La circumscripció electoral és la comunitat autònoma

Els escons es reparteixen proporcionalment a la població de dret

Igualtat de representació de cada vot. Un vot a València val el mateix que un a Sòria

Cap barrera electoral per a obtenir representació

Mètode Hare, més proporcional que d'Hondt

Llistes obertes o desbloquejades.

Què és el referendum Baldoví?

És una iniciativa legislativa orientada a la convocatòria d'un referèndum estatal sobre la reforma de la llei Electoral vigent

És una proposta oberta de debat que llancem als demòcrates de tot l’Estat per a aconseguir una democràcia més representativa.

La afixació d'escons per província és un criteri obsolet

La comunitat autònoma és la unitat territorial explicativa del modern Estat espanyol. Estem en un estat compost, plural, en què el subjecte administratiu és la comunitat autònoma. Ara bé, actualment el subjecte de representació no és la comunitat autònoma. És la província, una estructura decimonònica i caduca. Açò ha de canviar.

Un vot ha de valdre el mateix a València que a Sòria. Actualment, el nombre fix d’escons que corresponen a cada província són 2. Esta assignació no proporcional de 102 dels 350 escons distorsiona la representativitat.

El repartiment ha de ser proporcional a la població de dret. L'actual afixació d'escons per província beneficia les comunitats autònomes amb moltes províncies poc poblades

El criteri provincial afavoreix el bipartidisme i va en contra de la pluralitat. En ser les circumscripcions molt menudes, un tercer partit ha de necessitar un percentatge molt alt per a poder aconseguir el primer escó. Això significa que partits amb més del 10 i 15% del vot es queden sense representació.

Aquest criteri de repartiment provincial ha fet que mai no hi haja hagut representació d'un tercer partit per 8 de les 19 comunitats i ciutats autònomes. En 2008 es va donar la circumstància que només en 6 comunitats autònomes hi hagué representació més enllà de PP i PSOE.

Açò es tradueix que Castella i Lleó, Cantàbria, La Rioja, Castella-La Manxa, Extremadura, Balears, Ceuta i Melilla no han tingut mai representació més enllà de PP i PSOE. És a dir, de les 51 circumscripcions electorals actuals (províncies), 29 només han tingut representació de partits majoritaris.

* Considerem UCD i AP predecessors del PP.

Més pluralitat i més representativitat és igual a més democràcia

Proposem apujar a 400 el nombre de diputats per a aconseguir una major representativitat.

Proposem canviar l'actual mètode d'Hondt pel mètode Hare. Més proporcional i que ja s'aplica a més països.

MÈTODE HARE

Es divideix el nombre de vots vàlids entre els escons a repartir i ens dóna un quocient que és el que costa l'escó. Els sobrants s'assignen als restes -residus- més grans.

Ho explicarem molt millor amb un exemple gràfic.

Assignem 41 escons (els que hipotèticament pertocarien al País Valencià sobre els 400 a repartir).

Repartim 1.000.000 de vots per fer evident els percentatges sobre vàlids (485.000 vots = 48,5% dels vots). Per tant, cada escó sencer té un cost de 24.390

Partit

A

B

C

D

E

F

Total

Vots partit

485.000

300.000

90.000

55.000

45.000

25.000

1.000.000

Quocient

24.390

Escons per quocient

19

12

3

2

1

1

38

Vots per quocient

463.415

292.683

73.171

48.780

24.390

24.390

Vots de residu

21.585

7.317

16.829

6.220

20.610

610

Escons per residu

1

0

1

0

1

0

3

Total escons

20

12

4

2

2

1

41

Cost escó Hare

24.250

25.000

22.500

27.500

22.500

25.000

Comparació amb el mètode d'Hondt

d’Hondt

21

13

4

2

1

0

41

Diferència

1

1

0

0

-1

-1

0

Cost escó d'Hondt

23.095

23.077

22.500

27.500

45.000

No en té

  • Amb el mètode d’Hont i amb un 48’5% s’obté la majoria absoluta amb un cost per escó de 23.095 vots mentre que el partit F, amb 25.000, no en té cap i el partit E, amb 45.000, en té un solament.
  • Amb Hare hi ha sis partits amb representació i el cost per diputat va des de 27.500 a 22.500. El partit A no obté majoria absoluta.
  • Per exemple, actualment, el PP, amb el 48,53% dels vots vàlids, té el 55,55% dels escons. Una sobrerepresentació de 7 punts que atorga una majoria absoluta.

Llistes obertes o desbloquejades

Els representats polítics han de ser un vehicle per a la participació ciutadana i han de retre comptes davant dels electors

No volem diputats muts. En la legislatura passada, per exemple, entre els 12 diputats de PP i PSOE triats per Alacant sumaren un total de 3 preguntes parlamentàries. La resta dels seus companys valencians tampoc no es desllomaren molt més.

Proposem les llistes desbloquejades perquè l'elector puga triar el seus representats segons la seua vàlua i no per un ordenament tancat del partit.